EmailFacebookLinkedIn

 

 

Onze werkwijze

 

Onze werkwijze

 

Bij Innovam werk je in zelforganiserende teams

Onze zelforganiserende teams bestaan uit gelijkwaardige leden die verschillende teamrollen vervullen met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamresultaat. De teams kennen geen leidinggevenden en bepalen, binnen de gestelde kaders, gezamenlijk hoe zij hun doelen behalen. 

Zelforganisatie; hoe werkt dat?

 

Directie verantwoordelijk voor het waarom & wat

Directie is verantwoordelijk voor de missie en visie, strategie en (financiële) doelstellingen van Innovam (waarom & wat). En het bepalen van de daaruit voortvloeiende kaders waarbinnen teams werken. 

Multidisciplinaire teams verantwoordelijk voor het hoe

Voor iedere klantgroep is een multidisciplinair marktteam samengesteld met experts uit verschillende vakgebieden (sales, planning, uitvoering, marketing, etc.).
Deze multidisciplinaire teams worden gefaciliteerd door stafteams. 
Alle teams zijn verantwoordelijk voor het hoe; de uitvoering van de strategie binnen hun klant- of marktsegment en de individuele verantwoordelijkheden, rolverdeling en besluitvorming.

Wat betekent dit voor mij?

Jij bent (mede)verantwoordelijk voor: de resultaten van de organisatie, je team en je functionele en persoonlijke doelen. Maar ook je eigen ontwikkeling vinden we belangrijk bij Innovam, net als een pro actieve houding en het tonen van initiatief en persoonlijk leiderschap.

Top 3 vragen over zelforganisatie

 

1. Betekent zelforganisatie dat je kunt doen waar je zelf zin in hebt?

In een zelforganiserend team heb je meer ruimte om je eigen beslissingen te nemen, dat klopt. Besluiten worden wel altijd genomen vanuit een bepaalde rol of functie en met inachtneming van de gestelde kaders. 

2. Moet iedereen altijd over alles beslissen en moet je het altijd eens zijn met elkaar?

Elk team bepaalt haar eigen beslissingsproces, waarin vastgelegd wordt hoe een beluit tot stand komt. Daar hoeft niet iedereen bij betrokken te zijn. Dat kost onnodig veel tijd en niet iedereen heeft kennis van of talent voor ‘alles’.  

3. Zijn er bij zelforganisatie weinig regels?

Zelforganisatie werkt alleen goed als ieders verantwoordelijkheden heel duidelijk zijn inclusief ieders verantwoordelijkheden en de beslisruimte.