EmailTwitterFacebookLinkedIn

Wat bieden wij?

Innovam is een dynamisch bedrijf dat grenzen verlegt en draait om kennis, kwaliteit en klantgerichtheid. Een organisatie die continu in beweging is met een open en informele werksfeer. Wij bieden uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden en hechten waarde aan een goede werk-privébalans. Onze medewerkers ontvangen marktconforme salarissen en passende arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
Bonus

Onze medewerkers kunnen jaarlijks een bonus ontvangen. Deze is afhankelijk van het bedrijfsresultaat en de individuele prestaties van de medewerker. De bonus bedraagt maximaal 9% van het jaarsalaris.

Pensioen

Innovam levert een bijdrage aan de pensioenopbouw van haar medewerkers. De werknemer betaalt (in 2015) 4,65% pensioenpremie en Innovam vult de rest aan.
Ook is het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Reiskosten woon-werkverkeer

Medewerkers kunnen voor woon-werkverkeer gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit wordt volledig door Innovam vergoed. Indien medewerkers hiervan geen gebruik maken, verstrekt Innovam voor de woon-werkafstand een reiskostenvergoeding van maximaal € 150,-- netto per maand. 

Balans werk-privé

Innovam vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun tijd optimaal kunnen indelen. Zo beschikken medewerkers over een ruime hoeveelheid verlof- en ATV-dagen, waarbij ATV variabel ingezet kan worden. Elk jaar hebben medewerkers de keuze om ATV in tijd of in geld te ontvangen. Kies je voor geld, dan ontvang je ruim 5% extra salaris per maand. Daarnaast kan uiteraard gebruik gemaakt worden van ouderschapsverlof en diverse vormen van zorgverlof. Ook werken in deeltijd behoort tot de mogelijkheden. Verder kent Innovam flexibele werktijden en is het mogelijk om - in overleg - thuis te werken. Op deze manier dragen wij bij aan een zo goed mogelijke werk-privébalans van onze medewerkers.

Persoonlijke ontwikkeling

Wat voor onze branche geldt, geldt ook voor onze eigen medewerkers. Innovam vindt het belangrijk dat haar medewerkers mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Om die reden bieden wij onze medewerkers tal van mogelijkheden, waarmee zij zich binnen hun functie en binnen de organisatie verder kunnen ontwikkelen. Zo wordt veel aandacht besteed aan competentieontwikkeling en persoonlijke groei, onder andere door middel van een persoonlijk ontwikkelplan, coaching, training en vakgerichte opleidingen.

Gezond en fit

Wij stimuleren dat onze medewerkers gezond en fit aan het werk kunnen en dat ook blijven. Om dit te stimuleren bieden we de mogelijkheid om voordelig te sporten bij een aantal landelijke ketens van sportscholen. Je kunt je óók aansluiten bij een groep wielrennende collega's. Verder ondersteunen we onze medewerkers door hen een collectieve zorgverzekering aan te bieden en door een bijdrage te leveren aan de basis- en aanvullende zorgverzekering.