EmailTwitterFacebookLinkedIn


Over Innovam

De opleider voor de mobiliteitsbranche

Lees waar Innovam voor staat en waar we voor gaan. Wie zijn we?
Wat doen we en wat willen we bereiken. Bekijk onze identiteit,
kernwaarden en maak kennis met onze organisatie.

 

 

 

 

Missie, visie & strategie 

Missie en visie

Innovam wil alle vakmensen in de mobiliteitsbranche ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen, om al hun talenten te ontwikkelen en om beter te presteren, waardoor ze nog succesvoller worden. Als medewerker, als ondernemer, als leerling en als mens.

Innovam is dé opleider voor de mobiliteitsbranche. We geven advies en verzorgen trainingen op het gebied van:

 • (bedrijfs)auto- en tweewielertechniek;
 • (after)sales;
 • management en HRM. 

We verbinden en zorgen voor een hechte aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en voor een toekomstbestendige branche, zodat de mobiliteitsbranche als geheel optimaal functioneert.

Strategie

 • Kennis en vakbekwaamheid
  Door onze centrale rol en ons uitgebreide netwerk zijn wij een belangrijke bron van kennis en kunde. Wij lopen voorop en beschikken over kennis die anderen niet hebben. Daarmee bieden wij organisaties en vakmensen de kennis en mogelijkheden om de vakbekwaamheid te ontwikkelen en voorop te blijven lopen.

   
 • Inzichtelijkheid en toegankelijkheid
  Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in het vak, streven we ernaar om kennis inzichtelijk en toegankelijk te maken. De vakman weet daardoor waar hij staat en welke ontwikkeling nog nodig en mogelijk is. Kennis en kunde bieden wij laagdrempelig aan. Het moet voor ieder niveau, voor iedere organisatie en voor ieder persoon in de branche beschikbaar zijn.

   
 • Kennis op maat
  Innovam vertaalt algemene kennis en kunde naar relevante en praktische stof. Daarnaast wordt ook aangesloten op bestaande kennis. Bij Innovam krijg je niet wat er is, maar wat je nodig hebt.

Geschiedenis

Stichting VAM (Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf) is 18 mei 1948 opgericht door BOVAG.

Wat is BOVAG?
BOVAG (sinds 1930) is een brancheorganisatie van ruim 9.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden (bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks, tweewielers, caravans, aanhangwagens, motorenrevisie, autoverhuur en -delen, autowassen, verkeersopleidingen, schadeherstelbedriiven en tankstations). Daarnaast is BOVAG een keurmerk voor klanten van deze bedrijven. BOVAG-leden zorgen dat BOVAG-klanten zorgeloos kunnen genieten van hun mobiliteit. 

Innovam
Innovam is één van de handelsnamen van Stichting VAM (Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf). VAM ontwikkelde technische avondopleidingen, ondernemerscursussen en hogere managementopleidingen voor branchemedewerkers. In 1971 werd - door wetgeving - Stichting BeVAM in het leven geroepen. Beide stichtingen hielden kantoor in hetzelfde gebouw in Voorschoten; daardoor werden VAM en BeVAM vaak als één organisatie gezien. Om duidelijkheid te creëren, kwam in 1990 tot een samenwerkingsverband binnen één organisatie: Innovam. De wettelijke taken zijn in 2015 overgegaan naar SBB.

Stichting OOMT
Innovam werkt nauw samen met Stichting OOMT (Opleidings- en Ontwikkelfonds Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf). OOMT werd in 1982 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties van de mobiliteitsbranche (Bovag, NCBRM, FNV, CNV, deUnie). Het doel was de instroom te bevorderen van voldoende én goed opgeleide leerlingen in de branche. 

Op dit moment zorgt OOMT nog steeds dat voldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn voor de branche. Aan de ene kant richt de stichting zich op de instroom van werknemers in de branche, aan de andere kant wil zij de kennis en vaardigheden van huidig personeel op peil houden.

Iedereen die in de mobiliteit werkzaam is, betaalt per kwartaal een bijdrage aan OOMT. Dit geld wordt gebruikt voor wervings- en promotiecampagnes, stimuleringsprogramma's, marktonderzoeken en bijdragen aan werkgevers en werknemers in de mobiliteit.
 

Onze directie

Bestuur 

Het bestuur van Innovam ziet toe op het beleid en de realisatie van de afgesproken doelstellingen.
Ten behoeve van het bestuur en de externe verantwoording wordt voor VAM een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.

Directie

 • Leo Fransen, algemeen directeur (statutair) 
 • Herme Bruin, directeur (statutair) 

College

 • H. ten Broeke (voorzitter), namens BOVAG
 • H. Bresser, namens BOVAG
 • O.C.M. de Bruijn, namens RAI Vereniging 
 • M. Sekercan namens vakbonden FNV/CNV
 • F. Teeling namens FOCWA
   

Raad van Commissarissen

 • drs. J. G. Hakkenberg (voorzitter)
 • drs. P.J. Plug, namens FNV Metaal
 • S.J.J. Luijckx,namens BOVAG 
 • P.J.H. Janssen, namens RAI
 • M. de Vries, namens onderwijs

Duurzaam ondernemen 

Innovam heeft gekozen voor verschillende duurzame oplossingen:

 • Innovam heeft een aantal zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor staan.
  Op korte termijn worden ook de daken van de andere vestigingen voorzien van zonnepanelen. 
 • Bijna alle verlichtingsbronnen in onze eigen panden en terreinen zijn LED-bronnen, dit betekent natuurlijk veel minder energie voor onze verlichting.
 • Onze CV-ketels zijn vervangen door HR-ketels, die in een cascade-opstelling zijn geplaatst. 
 • Vrijwel alle luchtbehandelingskasten zijn vervangen door zuinige kasten en koelmachines.


 

 

Innovam voert in samenwerking met JINC onderstaande projecten uit:

 • Bliksemstage
 • Sollicitatietraining
 • Carrière coach

Wie is JINC?
Ieder kind in Nederland zou dezelfde kans moeten krijgen op een succesvol, bevredigend werkend leven. De realiteit is echter anders: wie geboren wordt in een wijk met veel sociaaleconomische achterstand, loopt bij het betreden van de arbeidsmarkt drie straatlengtes achter. JINC doet daar iets aan. Om dat te bereiken, helpen ze kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Wil je meer weten over wat JINC allemaal doet, kijk dan op hun website: JINC.

Bliksemstage
Hierbij worden kinderen van de basisschool en het vmbo naar bedrijven gestuurd voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen een ochtend lang echt ervaring op. Bij Innovam leren de leerlingen het vak autotechniek.

Sollicitatietraining
Veel jongeren missen iemand in hun omgeving die hun vertelt wat de sociale codes zijn op de werkvloer. Ze weten dus niet hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek, dat hun mobiel uit hoort te staan en ze rechtop moeten zitten.
Bij Innovam gaat een HR Adviseur naar de school toe om de leerlingen uitleg te geven over hoe een CV en een sollicitatiebrief/motivatiebrief eruit hoort te zien en waar je rekening mee dient te houden, zoals spreek iemand aan die ouder is dan jou met u en let op je kledingvoorschriften.

Carrière coach
Een jongere wordt gekoppeld aan iemand uit het bedrijfsleven, die weet waar hij over praat en die als inspiratiebron kan dienen. Deze coach probeert uit te vinden waar een leerling goed in is en begeleidt hem of haar richting een succesvolle aanmelding bij een vervolgopleiding. Een HR Adviseur van Innovam gaat naar een school die is aangesloten bij JINC en krijgt 4 leerlingen die hij/zij een aantal bijeenkomsten begeleidt bij het vinden van een goede vervolgopleiding.

 


      VOLG ONS

 

 

 

 

CONTACT

INNOVAM (Bezoekadres)
Structuurbaan 2 en 19
3439 MB Nieuwegein
> Bekijk op Google maps
T 030 6087777
F 030 6087700
E > werken@innovam.nl

 Tweewieler Academy
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
> Bekijk op Google Maps
T 030 608 7931
F 030 608 7700
> info@tweewieleracademy.nl